Limiet aantal velden per roeier per dag

De afgelopen jaren hebben de NSRF Slotwedstrijden telkens bijna 1000 inschrijvingen gehad. Met dit aantal ploegen bereiken we het maximaal aantal deelnemers van de wedstrijd. Om iedereen de kans te geven om deel te nemen en tegelijkertijd nog een goede wedstrijd te kunnen organiseren, hebben we daarom de afgelopen jaren enkele maatregelen moeten nemen. Voorbeelden hiervan zijn het schrappen van de pauzes en het starten op 8 banen.

Niet alleen de NSRF Slotwedstrijden hebben zo veel inschrijvingen, maar vrijwel alle nationale wedstrijden zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Daardoor wordt er steeds meer gevraagd van alle vrijwilligers die het mogelijk maken de wedstrijden te organiseren: kamprechters, motorbootbestuurders, vlothondjes, beide organisatiecommissies, enzovoort.

Om de druk op de vrijwilligers iets te verlichten heeft de KNRB daarom alle wedstrijdorganisaties van nationale wedstrijden gevraagd om een wedstrijddag niet langer dan 10 uur te laten duren. De afgelopen jaren duurde onze wedstrijddagen meestal 10,5 tot 11 uur. Daarom zijn we dit jaar genoodzaakt een extra maatregel af te kondigen en dus is de volgende regel aan de bepalingen toegevoegd:

“Het is niet toegestaan voor een roeier om voor meer dan twee velden per dag in te schrijven.”

Hoe wordt deze regel gehandhaafd?

De inschrijvingen zullen gecontroleerd worden na sluiting van de inschrijvingen (woensdag 26 juni, 18.00 uur). Wanneer blijkt dat een roeier is ingeschreven voor meer dan twee velden per dag, zal zijn of haar vereniging hiervan op de hoogte worden gesteld. De verenigingsvertegenwoordiger heeft dan tot uiterlijk het moment van de loting (donderdag 27 juni, 19.00 uur) de tijd om de roeier te wisselen met een andere roeier of om de ploeg terug te trekken.

Als op het moment van loten niet is voldaan aan deze regel zullen inschrijvingen geweigerd worden door de wedstrijdleiding, net zo lang tot dat wel aan deze regel is voldaan.

Deze regel is niet van toepassing op stuurlieden.