Nederlandse Studenten Kampioenschap Roeien 2019

Deelnemers aan het NSK Roeien moeten voldoen aan de bepalingen zoals deze opgesteld zijn door Studentensport Nederland. In geen geval kan van deze reglementen afgeweken worden.

De volgende velden zijn dit jaar uitgeschreven als Open NSK-veld.

Uitgeschreven NSK velden

ZaterdagZondag
1.HE 2x101.HE 1x
2.HE 4-102.HE 2-
11.LHE 2x104.HE 8+
12.LHE 4-113.LHE 1x
20.DE 2x114.LHE 2-
21.DE 4-116.LHE 8+
30.LDE 2x125.DE 1x
126.DE 2-
128.DE 8+
153.LDE 1x

NSK bepalingen

Algemeen

 1. Het Nederlandse Studenten Kampioenschap Roeien worden gehouden onder auspiciën van de Stichting Studentensport Nederland (SSN). Op de NSK-velden is het SSN evenementenreglement 2019 van toepassing.
 2. Voor wat betreft deelname het NSK (zie hoofdstuk 1.3 van het SSN Evenementen Reglement) geldt, dat deelname aan het NSK Roeien alleen mogelijk is als je voldoet aan de volgende eisen:
  • Je bent voltijd HBO/WO-student of je was voltijd HBO/WO-student in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar.
  • Je komt uit voor de OSSO of een door de vereniging SSN erkend lid die in de stad waarin je studeert gevestigd is en jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt*
  • Je hebt de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.
   * = Indien je dit collegejaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen voor de OSSO of een door de vereniging SSN erkend lid die de onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je afgelopen collegejaar ingeschreven stond.
 3. Er vindt een open NSK plaats. De Elite-velden waarbinnen het NSK wordt verroeid, kunnen hierdoor ook bezet zijn met ploegen die niet deelnemen aan het NSK. De ingeschreven NSK-ploeg die als hoogst geklasseerde eindigt in het veld is winnaar van het NSK in zijn categorie.
 4. Velden met minder dan drie NSK inschrijvingen gelden niet als NSK.
 5. Bij het inschrijven voor het bewuste Elite-veld via het KNRB inschrijfprogramma, dienen er, om als NSK-deelnemer aangemerkt te worden, via het KNRB inschrijfprogramma aanvullende gegevens (d.w.z. collegekaartnummer en naam van de onderwijsinstelling) ingevoerd te worden. Met vragen hierover kunt u terecht bij Wouter van Groeningen (slotwedstrijden@nsrf.nl).
 6. In bijzondere gevallen beslist het bestuur van de NSRF.

Toeslagregeling
In tegenstelling tot het genoemde bij punt 2, kunnen studenten die aan een HBO instelling studeren en niet vertegenwoordigd worden door een OSSO of een door de vereniging SSN erkend lid die de kerntaken van SSN financiert, deelnemen met behulp van de toeslagregeling.

Deelnemers dienen een toeslag ter hoogte van 30% te betalen boven op het reguliere inschrijfgeld.

Verzoeken voor het gebruik van deze regeling dienen gericht te worden aan slotwedstrijden@nsrf.nl (en moeten uiterlijk op het moment van sluiten inschrijving in het bezit van de wedstrijdorganisatie zijn).

Inschrijven voor het NSK
Van roeiers en stuurlieden die naar de NSK-titel willen meedingen, kunnen de benodigde extra gegevens (d.w.z. de onderwijsinstelling waaraan deze staat ingeschreven en het collegekaartnummer) gewoon via het reguliere KNRB inschrijfsysteem worden in gevoerd.

Alleen ploegen waarvan alle leden van de ploeg (ook de stuurman of -vrouw bij achten), op het moment van de loting, de gegevens volledig en juist zijn ingevoerd kunnen meedingen als NSK-ploeg. Tijdens de wedstrijddagen zelf kunnen ploegen (door het persoonlijk aanleveren van gegevens bij het wedstrijdsecretariaat) niet meer worden omgezet naar de NSK-ploeg status.

Wedstrijdcommissarissen van de NSRF-verenigingen ontvangen hierover nog nader bericht van de wedstrijdorganisatie. Mocht u als burgervereniging aan het hbo of wo studerende roeiers willen inschrijven voor het NSK, neem dan contact op met Wouter van Groeningen (slotwedstrijden@nsrf.nl).

In de loting die op deze website wordt gepubliceerd zal middels de toevoeging “NSK” achter de ploegnaam, kenbaar worden gemaakt welke ploegen in de Open NSK Elite-velden meedingen naar de titel Nederlands Studenten Kampioen.

Met vragen kunt u terecht bij Wouter van Groeningen (slotwedstrijden@nsrf.nl).