Dispensaties

Riemen

Voor het varen met riemen met bladen voorzien van andere kleuren (met inbegrip van rood-wit-blauwe bladen) dan van de eigen vereniging of één van de in een combinatieploeg betrokken verenigingen kan dispensatie worden aangevraagd bij het hoofd van de jury (artikel 23 lid 3 van het Reglement voor Roeiwedstrijden). Het aanvragen van deze toestemming voorafgaand aan de wedstrijd kan per email (wedstrijdleiding@nsrf.nl) onder opgave van reden. Verzoeken hiertoe dienen vóór dinsdag 28 juni 18:00 uur (sluiting inschrijving) in het bezit te zijn van het hoofd van de jury. Verzoeken voorafgaand aan de wedstrijd, die na dit tijdstip worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Bij de beoordeling van dispensatieverzoeken wordt ervan uitgegaan dat er tussen de sluiting van de inschrijvingen op dinsdag en de eerste wedstrijddag (zaterdag) voldoende tijd is om bladen (opnieuw) te schilderen. Tijdgebrek kan in beginsel dan ook niet aangevoerd worden als grond voor dispensatie.

Een verzoek om dispensatie kan in afwijking van het bovenstaande uiteraard nog wel op de dag van de wedstrijd zelf bij het wedstrijdsecretariaat worden ingediend, wanneer de reden van het verzoek van acute aard is (bijvoorbeeld het lenen van riemen van derden wegens materiaalpech of andere onvoorziene logistieke problemen).

Overige dispensaties

Wanneer u vrijstelling wenst van andere artikelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden, dient u zich tot het bestuur van de KNRB (info@knrb.nl) te wenden (artikel 89 van het Reglement voor Roeiwedstrijden). Het is raadzaam dit zeer tijdig te doen.